Informata për shërbimet e shpëtimit


Ndërtimin e makinave të sigurta është një nga objektivat tona parësore. Procesi përfshin mDoerf që ndihmojnë për të minimizuar pasojat e një aksidenti. Përveç sistemeve të njohura mbrojtës të tilla si airbags apo qelizës të lartë të stabilitetit të pDoerfgjerëve, këto mDoerf të adresuar një varg risive teknike aleate me filozofinë e integruar të sigurisë.

Në vitin 1994, një grup i "Udhëzimeve për shërbimet e shpëtimit" u botua, që përmban informacion për funksione të veçanta të automjeteve dhe të sigurisë dhe mjetet e aksesit. Ai mbulon shumë modele të reja të automjeteve Mercedes-Benz dhe risitë e sigurisë - çdo gjë nga sistemet banuesit shtrënguese dhe pa kyç-GO qasje dhe të sistemit të autorizimit me makinë të materialeve të reja dhe disqet fuel-cell/natural-gas.


> Shkarko Mercedes-Benz Udhëzimet e shpëtimit (website Daimler AG)